Opłata wpisowa w sezonie 2023/2024 – 50 zł

CENA za jedne zajęcia w sezonie 2023/2024 – 40 zł

RABAT RODZINNY
Dla tych z Państwa, którzy pływają z członkiem najbliższej rodziny (rodzic + dziecko, brat + siostra, itp.) przygotowaliśmy następujący rabat:
Za każdą kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 40 zł/miesiąc. W przypadku korzystania z zajęć przez niepełny miesiąc, rabat naliczany jest proporcjonalnie.